Zöld Forrás 2019

Az Agrárminisztérium pályázati felhívása környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. élőhelyvédelem;
 2. földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 3. tájvédelem;
 4. környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 5. ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 6. szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 7. környezetvédelmi tanácsadás;
 8. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 9. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 10. ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 8. (postabélyegző kelte)

Pályázati díj nincs.

forrás, bővebben: kormany.hu 

Inline
Inline