Tanácsadásaink

A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segítjük a civil szervezetek munkáját.  Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek. A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a sorban állás elkerülése érdekében.

A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés  az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehetséges:

Telefon: +36-30-5858-322
E-mail: vasicic@gmail.com

Tanácsadásaink térítésmentesen vehetőek igénybe!

Jogi, közhasznúsági tanácsadás

 • a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezetek megalakulásával, működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogszabály-információk.  
 • a jogszabályok által megkövetelt, működéshez kapcsolódó dokumentumok véleményezése.
 • konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása
 • szervezet átalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők)
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatos tanácsadások
 • egyebek (  alapszabály-módosítás, szervezet alapítás stb.)

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

 • számviteli beszámolók, közhasznúsági jelentések elkészítése
 • adófizetési kötelezettségek teljesítése (illetékek, társasági adó, általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó)
 • elektronikus bevallások elkészítése
 • egyszeres, kettős könyvvitel (áttérés a kettős könyvvitelre, áttérés szabályai)
 • adományok, támogatások bevételezése
 • költségvetés készítés-tervezés (bevételek, kiadások)
 • egyebek

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás

A tanácsadás a hazai és külföldi (ideértve Európai Uniós forrásból, illetve Európai Unió területén meghirdetett pályázatokat is) pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot (kiírás, sikeres pályázat lebonyolításának figyelemmel kísérése, lezárás, ellenőrzés, fenntartási időszak, stb.)

 • pályázati módszerek, technikák,
 • megfelelő pályázat kiválasztása,
 • eszközök, módszerek, forrásgyűjtési technikák átadása
 • SZJA 1 % gyűjtésének lehetőségei

Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

 • tájékoztatás, információnyújtás a közérdekű önkéntes tevékenységről, iskolai közösségi szolgálatról
 • alapvető önkéntes menedzsment tippek, tapasztalatok átadása
 • cégek, civil szervezetek önkéntes megmozdulásainak segítése
 • adományozás
 • egyebek

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

 • információ-technológiai ismeretek
 • Operációs rendszerekkel kapcsolatos kérdések
 • szövegszerkesztés és táblázatkezelés
 • prezentáció-és grafikakészítés
 • Internet, kommunikáció (elektronikus levelezés, skype, msn, közösségi portálok / facebook…/

Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve

A tanácsadás keretében kapcsolatépítési, partnerség építési lehetőséget kínálunk a Vas megyében működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szövetség), intézmények, közösségek számára az ausztriai és a szlovéniai határ mentén tevékenykedő  magyar-külhoni szervezetekkel. A partnerség különböző formái lehetnek: közös pályázatok (pl.: NEA szakmai), vendég szereplések, kirándulások stb.

A civil centrum szlovéniai és ausztriai  partnerei várják a civil szerveződések érdeklődését, ötleteit, megkeresését!

AUSZTRIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:

Magyar Média-és Információscentrum (UMIZ)
UMIZ Ungarisches Medien- und Informationszentrum (civil szervezet, Alsóőr /Unterwart/)

Kapcsolat: Kelemen László, intézményvezető

E-mail:  office@umiz.at, umizma il@gmail.com
Telefon: +43 676 9440 77
Weboldal: www.umiz.at
Facebook oldal: https://www.facebook.com/umizinfo/?fref=ts

Az ausztriai partner bemutatkozása:

SZLOVÉNIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:

Lavina Kultúrklub
Kulturno umetniško društvo Lavina (civil szervezet, Lendva /Lendava/)

Kapcsolat: Nagy Éva, elnök

E-mail: evaeva.nad@gmail.com
Telefon: 00386 31677057
Facebook oldal: https://www.facebook.com/KUDLavina/?fref=ts  

A szlovéniai partner bemutatkozása:

Civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység és jogsegély

 • civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
 • civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
 • fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
Inline
Inline