Pályázat a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi Pályázati Felhívása a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján.

1. A pályázat keretében megvalósítható

  1. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
  2. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
  3. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával, illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

2. A projekt

  1. a környezeti nevelésre,
  2. a környezettudatosság erősítésére,
  3. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon.

3. A pályázatból megvalósítható projektelemek többek között

  1. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
  2. belföldi, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút, melynél elvárás a közelség elvének érvényesülése (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása támogatható) és/vagy
  3. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak) és/vagy
  4. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy napközis), amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.

A pályázatban legalább két különböző projektelem megvalósítása kötelező!

Határidő: 2018. június 06.

forrás, bővebben: kormany.hu