Tanácsadásaink

A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segítjük a civil szervezetek munkáját. 
Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek.
A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a sorban állás elkerülése érdekében.

A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés  az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehetséges:
- 36-30-5858-322 telefonszámon
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen

Tanácsadásaink térítésmentesen vehetőek igénybe!

Jogi, közhasznúsági tanácsadás 

- a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezetek megalakulásával, működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogszabály-információk.  

- a jogszabályok által megkövetelt, működéshez kapcsolódó dokumentumok véleményezése. 

- konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,

- az alapításhoz szükséges iratminták, formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása

- szervezet átalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők)

- közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatos tanácsadások

- egyebek (  alapszabály-módosítás, szervezet alapítás stb.)

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
- számviteli beszámolók, közhasznúsági jelentések elkészítése 

- adófizetési kötelezettségek teljesítése (illetékek, társasági adó, általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó) 

- elektronikus bevallások elkészítése 

- egyszeres, kettős könyvvitel (áttérés a kettős könyvvitelre, áttérés szabályai) 

- adományok, támogatások bevételezése 

- költségvetés készítés-tervezés (bevételek, kiadások) 

- egyebek

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás 

A tanácsadás a hazai és külföldi (ideértve Európai Uniós forrásból, illetve Európai Unió területén meghirdetett pályázatokat is) pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot (kiírás, sikeres pályázat lebonyolításának figyelemmel

kísérése, lezárás, ellenőrzés, fenntartási időszak, stb.)

- pályázati módszerek, technikák,

- megfelelő pályázat kiválasztása,

- eszközök, módszerek, forrásgyűjtési technikák átadása

-  SZJA 1 % gyűjtésének lehetőségei

Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

területei: 
- tájékoztatás, információnyújtás a közérdekű önkéntes tevékenységről, iskolai közösségi szolgálatról

- alapvető önkéntes menedzsment tippek, tapasztalatok átadása

- cégek, civil szervezetek önkéntes megmozdulásainak segítése

- adományozás

- egyebek

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
területei:

- információ-technológiai ismeretek

- Operációs rendszerekkel kapcsolatos kérdések

- szövegszerkesztés és táblázatkezelés

- prezentáció-és grafikakészítés

- Internet, kommunikáció (elektronikus levelezés, skype, msn, közösségi portálok / facebook…/

Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve

A tanácsadás keretében kapcsolatépítési, partnerség építési lehetőséget kínálunk a Vas megyében működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szövetség), intézmények, közösségek számára az ausztriai és a szlovéniai határ mentén tevékenykedő  magyar-külhoni szervezetekkel.
A partnerség különböző formái lehetnek: közös pályázatok (pl.: NEA szakmai), vendég szereplések, kirándulások...        
A civil centrum szlovéniai és ausztriai  partnerei várják a civil szerveződések érdeklődését, ötleteit, megkeresését!

 

AUSZTRIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:
Magyar Média-és Információscentrum (UMIZ) 
UMIZ Ungarisches Medien- und Informationszentrum (civil szervezet, Alsóőr /Unterwart/) 
Kapcsolat: Kelemen László, intézményvezető 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. umizma This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telefon: +43 676 9440 777 
Weboldal: www.umiz.at
Facebook oldal: https://www.facebook.com/umizinfo/?fref=ts

 

 Az ausztriai partner bemutatkozása:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzd4ul_w6PgSMTl6aXdsWUwwdFU?usp=sharing 

 

 https://drive.google.com/file/d/0Bzd4ul_w6PgSUVZUc3RxZC1nME0/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/0Bzd4ul_w6PgSMURkSm1RdFJKQ2c/view   

SZLOVÉNIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:
Lavina Kultúrklub 
Kulturno umetniško društvo Lavina (civil szervezet, Lendva /Lendava/) 
Kapcsolat: Nagy Éva, elnök 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00386 31677057
Facebook oldal: https://www.facebook.com/KUDLavina/?fref=ts  

 

 Civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység és jogsegély

Jogsegély szolgálat 3 témában:

- civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában

- civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában            

- fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában