Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival / EFOP-1.12.1-17

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek konzorciumai számára a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, az egyéni és közösségi felelősségvállalás erősítése, a lakosság egészség-tudatosságának növelése, a lelki és testi egészség megőrzése, társadalmi felzárkózási ifjúsági és sport programok megvalósítása, kulturális együttműködések megerősítése, valamint családügy területét érintő fejlesztések érdekében. 

 

felhívás célja, hogy a határ menti és a Kárpát-medencei térségben elsősorban az önkéntesség, egészségügy, sport és ifjúságpolitika, kultúra, társadalmi felzárkózás és családügy területén, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén, továbbá a társadalmi, gazdasági problémák megoldásán keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt tevékenységeket Magyarország kevésbé fejlett régióiban (a továbbiakban: programterületen) kell megvalósítani. A projekt keretében egyes tevékenységek más környező EU-tagállam területén is megvalósíthatók abban az esetben, ha azok eredménye teljes egészében a programterület javát szolgálja és ott is hasznosul kizárólag, és ez a Megvalósíthatósági Tanulmányban objektíven és részletesen alátámasztásra került. 
Az EU területén kívül nem valósítható meg projekt tevékenység. 
Az egyes tevékenységeknek - tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére - minden esetben a célcsoportra kell irányulniuk, és a projekt céljaival összhangban kell megvalósulniuk. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 31. napjától 2018. január 2. napig van lehetőség, szakaszosan.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

EFOP-1.12.1-17 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

Bővebben:palyazat.gov.hu