Szervezet neve:
Szervezet elérhetőségei
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Weblap:
Szervezeti forma
Közhasznúság státuszaKözhasznúNem rendelkezik közhasznúságú besorolással
Bírósági bejegyzés éve
Tagok száma:
Tagság összetétele:
Csak magánszemélyek
Csak szervezetek
Magánszemélyek és szervezetek
Magánszemély
Önkormányzat
Egyéb szervezet, s pedig ..
Tevékenységi köre (Csak a legjellemzőbb tevékenységet jellöje be!)
Kultúrális tevékenység(pl. helyi tömegkommunikáció, művszeti tevékenység,kultúrális örökség megőrzése,népművészet,hagyományőrzés,kisebbségi,nemzetiségi kultúra ápolsa)
Sporttevékenység(pl. sportélet támogatása))
Szabadidős és hobbitevékenység(pl. öregdiákok,gyűjtőtevékenység)
Foglalkozási csoportokat összefogó(pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység
Okatatási tevékenység (pl.ismeretterjesztés, támogatás)
Kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
Egészségügyi tevékenység (pl. mentális- és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás)
Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása)
Polgári védelem, tűzoltási tevékenység
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezetvédelme, állatvédelem)
Településfejlesztsi tevékenység
Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói védelem)
Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. bűnözők társadalmi rehabilitációja)
Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti- és cserekapcsolatok)
Politikai tevékenység
Egyéb, s pedig:
A cél szerinti tevékenységi körben végez-e szolgáltatást?IgenNem
Ha igen, sorolja fel, milyen szolgáltatásokat végez (tanácsadás, képzés, stb.):
Milyen rendszerességgel végzi a szolgáltatást?
Hetente
Havonta
Ritkábban, mint havonta
Évente
A szolgáltatás működési területe:
Egy településre kiterjedő
Több településre kiterjedő
Megyére kiterjedő
Kistérségre kiterjedő
Kikre terjed ki a tevékenység?(Ki a célcsoport? Pl. gyermekek, nők, fogyatékkal élők stb.)
Van-e munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársa jelenleg a szervezetnek?
Igen
Nincs
A szervezet tagjai közül hány fő vesz részt rendszeresen, ellenszolgáltatás nélkül a szervezet programjainak végrehajtásában? (pl. Önkéntes munka)
Ha a szervezet problémával, nehézséggel küzd, azok milyen jellegűek?
Vett-e már igénybe külső szakmai segtíséget problémái megoldásához?
Igen
Nem
Igényelne-e ingyenes külső szakmai segítséget problémái megoldásához?
Igen
Nem
Nem tudom
Milyen Civil Centrum szolgáltatást venne igénybe?
Jogi, közhasznúsági tanácsadás
Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
Pályzati tanácsadás
Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás
Forrásteremtési tanácsadás
PR és kommunikácis tanácsadás
Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése
Nemzetközi kapcsolatok segítse, nemzetközi partnerség-építés
Civil szervezet mentorálás
Információs szolgáltatások:
Partnerségi információs napon való részvétel
Kistérségi rendezvényen való részvétel
Vas Megyei civil szervezeteket tartalmazó adatbázisban való megjelenés
Infokommunikácis szolgáltatások
Elektronikus hírlevél
CIC honlap (pl.: Internetes tanácsadás)
Képzés
A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzsen való részvétel
Önkéntes menedzsment felkészítsen való részvétel
Partnerség építő workshopon való részvétel