A NEA 2017. ÉVI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA MEGNYÍLT A LEHETŐSÉG

A Nemzeti Együttmûködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott pályázatokkal/támogatási igényekkel kapcsolatos elszámolások benyújtására megnyílt a lehetõség.

Az EPER a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu  honlapon („EPER belépési” menüpont alatt) érhetõ el.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az elszámolás(ok) benyújtásának határideje:

  • „Civil szervezetek mûködési célú támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30.
  • „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30
  • „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30

Az elszámolás elkészítéséhez segítséget nyújt az Útmutató a Nemzeti Együttmûködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához 2. számú módosítás címû segédlet, mely elérhetõ a Civil Információs Portálról, az „Elszámolási útmutatók”cím alatt.

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Az elszámoláshoz kapcsolódó további dokumentumok szintén a Civil Információs Portálon, a Dokumentumsablonok „Szerzõdéskötés lezárásához, elszámoláshoz” cím alatt találhatóak:

  • lemondó nyilatkozat,
  • nyilatkozat közérdekû önkéntes tevékenységrõl,
  • nyilatkozat dologi javak biztosításához,
  • nyilatkozat szolgáltatás biztosításáról.

Elszámolás benyújtásának eljárásrendjében bekövetkezett változás:

A bizonylatok EPER-be történõ rögzítését követõen a véglegesítés után a rendszer generálja a számlaösszesítõt. Ezt követõen megjelenítésre kerül a számlaösszesítõn az Ávr. 100.§ (3) bekezdése szerinti kiválasztás eredményeképpen azon bizonylatok, melyeket ellenõrzésre meg kell küldeni, a megjelölés a beküldendõ bizonylat oszlopban a rögzített tételek mellett „igen” megjelöléssel szerepel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a megjelölt számviteli bizonylatok mellett a fent megjelölt elszámolási útmutató szerinti kapcsolódó dokumentumokat (pl. kifizetést igazoló bizonylat, szerzõdés stb.) is szükséges megküldeni.

Az EPER értesítõ levelet küld az elszámoláshoz benyújtandó bizonylatok sorszámáról, mely alapján beazonosítható a beküldendõ tétel/tételek a számlaösszesítõn.

Inline
Inline