A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT- Nyílt pályázat ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben olyan tevékenységekre lehet pályázni, amely reflektál az alábbi témák valamelyikére.

A társadalmi fenntarthatóság jegyében

  • a fiatalok tudatos testi és lelki egészégének fejlesztése;
  • a fiatalok számára offline élmények megvalósítása;
  • a fiatalok társas kapcsolatokkal, párkapcsolatokkal, családi kapcsolatokkal összefüggő készségeinek és tudásának fejlesztése;
  • a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, iskolán kívüli képzési tevékenység (pl. tematikus napok, témahetek)
  • a fenntartható munkahelyi viszonyok biztosításának elősegítése a fiatalok számára;
  • a helyben maradás érdekében a vidéki közösségek fejlesztése;

A környezeti fenntarthatóság jegyében

  • a természeti, teremtett környezet tisztelete, szeretete és annak alaposabb megismerése
  • a környezeti fenntarthatóságot szolgáló életmód népszerűsítése.

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 5%-a.

A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 11.

Forrás, bővebbenkormany.hu